ul. Krótka 4, 39-200 Dębica
535-004-323
pasek-unijny-kolorowy
Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie od 14.11.2022 r.

Kryteria formalne – Osoba mieszkająca na terenie powiatu dębickiego, starsza, która ukończyła 60 rok życia/ potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie korzystająca z tożsamych usług.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby z niżej wymienionych grup zgodnie z następującą punktacją:
- osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt.
- osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 5 pkt.
- osoba korzystająca z PO PŻ – 1 pkt.
.

W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca:

– osoba niepełnosprawna intelektualnie – 4 pkt – osoba z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt – osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 3 pkt – osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 pkt – osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt – osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2 pkt – osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt

W przypadku osoby niepełnosprawnej kwalifikującej się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopniu niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

1. Formularz Rekrutacyjny
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
3. Zaświadczenie lekarskie – Załącznik nr 1
4. Oświadczenie o korzystaniu / niekorzystaniu z tożsamych usług – Załącznik nr 2
5. Oświadczenie o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Załącznik nr 3
5.1 – Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1 do OŚW o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
5.1.1 – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenie lekarskie
5.2 – Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 2 do OŚW o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
5.2.1 – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenie o zatrudnieniu
6. Oświadczenie osoby samotnej (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 4
7. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 5
8. Oświadczenie o dochodach + dołączone potwierdzenie dochodów z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie – Załącznik nr 6
9. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 7
10. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 8
11. Kontakt do bliskich – Załącznik nr 9
12. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 1 do danych kontaktowych do bliskich Kandydata/-ki

Dokumenty do pobrania w zakładce : Dokumenty do pobrania

WYNIKI REKRUTACJI

01.12.2022 Podsumowanie rekrutacji - usługi opiekuńcze - Listopad 2022 (15 pobrań)
01.12.2022 Podsumowanie rekrutacji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - Listopad 2022 (11 pobrań)
30.12.2022 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Listopad 2022 (12 pobrań)
30.12.2022 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Listopad 2022 (11 pobrań)
02.01.2023 Podsumowanie rekrutacji - usługi opiekuńcze - Grudzień 2022 (9 pobrań)
02.01.2023 Podsumowanie rekrutacji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - Grudzień 2022 (7 pobrań)
11.01.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Grudzień 2022 (8 pobrań)
11.01.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Grudzień 2022 (8 pobrań)
01.02.2023 Podsumowanie rekrutacji - usługi opiekuńcze - Styczeń 2023 (9 pobrań)
01.02.2023 Podsumowanie rekrutacji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - Styczeń 2023 (8 pobrań)
07.02.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Styczeń 2023 (7 pobrań)
07.02.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Styczeń 2023 (6 pobrań)
01.03.2023 Podsumowanie rekrutacji - usługi opiekuńcze - Luty 2023 (7 pobrań)
01.03.2023 Podsumowanie rekrutacji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - Luty 2023 (7 pobrań)
04.03.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Luty 2023 (6 pobrań)
04.03.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Luty 2023 (6 pobrań)
03.04.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Marzec 2023 (6 pobrań)
03.04.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Marzec 2023 (7 pobrań)
01.05.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Kwiecień 2023 (9 pobrań)
01.05.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Kwiecień 2023 (8 pobrań)
04.05.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - aktualizacja (7 pobrań)
04.05.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (7 pobrań)
04.05.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - aktualizacja (6 pobrań)
04.05.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (6 pobrań)
01.06.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Maj 2023 (9 pobrań)
01.06.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Maj 2023 (8 pobrań)
04.06.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - aktualizacja (9 pobrań)
04.06.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - aktualizacja (8 pobrań)
07.06.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (10 pobrań)
07.06.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (5 pobrań)
03.07.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Czerwiec 2023 (8 pobrań)
03.07.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Czerwiec 2023 (10 pobrań)
01.08.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Lipiec 2023 (5 pobrań)
01.08.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Lipiec 2023 (6 pobrań)
08.08.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (5 pobrań)
08.08.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (4 pobrania)
08.08.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - aktualizacja (3 pobrania)
21.08.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - aktualizacja (5 pobrań)
21.08.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Aktualizacja (5 pobrań)
28.08.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (5 pobrań)
28.08.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - aktualizacja (4 pobrania)
28.08.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - aktualizacja (6 pobrań)
28.08.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - aktualizacja (5 pobrań)
01.09.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Sierpień 2023 (4 pobrania)
01.09.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Sierpień 2023 (4 pobrania)
11.09.2023 Lista osób zakwalifikowanych na usługi opiekuńcze - aktualizacja (4 pobrania)
11.09.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - aktualizacja (4 pobrania)
02.10.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Wrzesień 2023 (4 pobrania)
02.10.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Wrzesień 2023 (5 pobrań)
16.10.2023 Lista osób zakwalifikowanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Aktualizacja (6 pobrań)
16.10.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Aktualizacja (4 pobrania)
01.11.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Październik 2023 (3 pobrania)
01.11.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Październik 2023 (3 pobrania)
01.12.2023 Lista rezerwowa na usługi opiekuńcze - Podsumowanie Listopad 2023 (3 pobrania)
01.12.2023 Lista rezerwowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - Podsumowanie Listopad 2023 (3 pobrania)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

DANE KONTAKTOWE WS. HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA:
Alicja Sukiennik
MAIL: alicja.sukiennik@LOOTUS.PL
TEL: 535-004-323

30.12.2022 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 03.01.2023-31.10.2023 (13 pobrań)
09.01.2023 Harmonogram Udzielania Wsparcia Za Okres 06.01.2023-31.10.2023 (7 pobrań)
11.01.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 14.01.2023-31.10.2023 (5 pobrań)
11.01.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 16.01.2023-31.10.2023 (7 pobrań)
04.02.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 01.02.2023-31.12.2023 (9 pobrań)
07.02.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 10.02.2023-31.12.2023 (7 pobrań)
10.02.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 10.02.2023-31.12.2023 (6 pobrań)
04.03.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 07.03.2023-31.12.2023 (6 pobrań)
14.03.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 11.03.2023-31.12.2023 (6 pobrań)
07.04.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 24.03.2023-31.12.2023 (5 pobrań)
07.04.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 30.03.2023-31.12.2023 (5 pobrań)
20.04.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 10.04.2023-31.12.2023 (6 pobrań)
04.05.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 09.05.2023-31.12.2023 (7 pobrań)
18.05.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 05.05.2023-31.12.2023 (5 pobrań)
04.06.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 20.05.2023-31.12.2023 (5 pobrań)
04.06.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 08.06.2023-31.12.2023 (5 pobrań)
07.06.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 06.06.2023-31.12.2023 (4 pobrania)
07.06.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 12.06.2023-31.12.2023 (4 pobrania)
02.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 01.08.2023-31.12.2023 (4 pobrania)
08.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 03.08.2023-31.12.2023 (4 pobrania)
08.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 11.08.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
21.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 25.08.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
24.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 12.08.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
28.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 23.08.2022-31.12.2023 (4 pobrania)
28.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 26.08.2023-31.12.2023 (2 pobrania)
28.08.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 31.08.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
11.09.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 11.09.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
11.09.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 14.09.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
12.10.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 28.09.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
12.10.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 29.09.2023-31.12.2023 (3 pobrania)
16.10.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 19.10.2023-31.12.2023 (5 pobrań)
18.12.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 30.10.2023-31.12.2023. (3 pobrania)
18.12.2023 Harmonogram udzielania wsparcia za okres 11.01.2023-31.12.2023 (5 pobrań)